L’escola

Escola de Música AMC

Des de fa mes de 20 añys l’escola de música Joaquin Selles está oferint l’oportunitat a tots aquells que vullguen apendre música. Be siqa con a futur professional o simplement pel plaer d’entendre la música.
Actualment contem amb més de 140 alumnes matriculats a les diferents modalitats musicals que s’ofereixen:

Assignatures Impartides en L’escola

Sensibilització Musical
A partir de 3 anys els mes menuts poden a la vegada que juguen asimilar la rítmica i el sentit musical al seu cos. D’aquesta manera quan comencen el llenguatge musical on els conceptes s’aprenen d’una manera més teorica. Els resulta més facil, ja que la práctica la tenen asimilada. Els anys d’experiencia des de que s’implantá aquesta area a la nostra escola ens demostren els advantatges que mostren els xiquets que han passat per les classes de sensibilització musical.

Llenguatge Musical
Ens trobem a la part més teorica del aprenentatge musical. Però a la vegada part fonamental per a tindre una bona base a la práctica de qualsevol instrument. Els alumnes anirán cada curs asimilant conceptes que conformarán la seua base musical.

Solfeig d’educacio Especial
Des del curs passat disponguem d’un aula dedicada a les classes de solfeig on es necessari una atenció especializada. En aquestes classes, el nombre d’alumnes es reduit i la atenció del profesorat així com les exigencies d’aquests s’adapten a les necessitats de cada alumne. El valor psicopedagogic de la música te una gran importancia en la formació e integració de qualsevol persona a l’ambit social.

Solfeig per a Adults
Tota la gent que creu que a fet tard per a poder apendre música i que no te un horari fácil per a poder asistir a les classes de Llenguatge musical podrá fer-ho a les hores en que s’imparteixen les classes de solfeig d’adults. Totalment adaptables als seus horaris.

Conjunt Coral
Com a complement del Llenguatge musical i de l’instrument el alumnes poden exercitar les seues aptituts musicals amb l’exercici de práctiques vocals que el ajudarán a dominar el instrument més important del que disposen.

Banda Jovenil
Els alumnes podrán descobrir a través d’aquesta assignatura la manera de disfrutar tocant el seu instrument junt al tots el demés instruments que conformen una banda. A la vegada que es preparen per a la seua incorporació a la banda de l’Associació Musical Canalense. La banda jovenil realitza diferents activitats i audicións a llarg de l’any on el més menuts veuen com junt als seus companys poden crear amb els seus instruments un espectacle real i de cualitat.

Instruments Musicals
A l’escola de música es poden estudiar diferents instruments musicals. Des de els mes tradicionals fins a altres que no ho son tant. I fin i tot instruments que no es veuen a la banda (Guitarra, piano etc…). Els alumnes es decidirán per un instrument després d’uns anys de la práctica del llenguatge musical. L’Associació, en la mesura de lo possible abastirá als alumnes dels instruments els primers anys del seu estudi musical.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.